Term Archives

 1. Finansal piyasaların birbirleri ile olan ilişkileri hakkında hemen hemen herkesin bir fikri vardır. Eğitimin 2. bölümünde bu genellemelerin istatistiksel olarak ölçümlerinin yapılması ve anlamlılıklarının incelenmesi konularını işleyeceğiz. İlk olarak korelasyon analizi ile iki değişken arasındaki korelasyonu inceliyoruz...
 2. Hareketli Ortalamalar Yöntemi ile Buy/Sell Tavsiyeleri Oluşturma

  Bu bölümde Apple hisse senedi verilerini kullanarak Basit Hareketli Ortalama Yöntemi ile Al/Sat tavsiyeleri oluşturulup, terci edilen yöntemin ne kadar kazandırdığını ölçüldü.
 3. Zaman Serisi Ayrıştırma

  Bu bölümde zaman serisi bileşenlerine ayırma yöntemleri Python üzerinde uygulandı. Ek olarak, Yahoo Finance'den Apple hisse senedi verileri çekilerek basit hareketli ortalamalar yöntemi uygulandı.
 4. Zaman Serisi Bileşenleri

  Bu bölümde zaman serisi bileşenleri hakkında teorik bilgilendirmeler yapıldı.
 5. Python Programlamaya Hızlı Bir Bakış

  Bu bölümde, Python programlama diline hızlı bir bakış gerçekleştirilmiştir.