Python ile Finansal Veri Analizi

Finans Genellemeleri | Korelasyon

Finansal piyasaların birbirleri ile olan ilişkileri hakkında hemen hemen herkesin bir fikri vardır. Eğitimin 2. bölümünde bu genellemelerin istatistiksel olarak ölçümlerinin yapılması ve anlamlılıklarının incelenmesi konularını işleyeceğiz.

Lesson Intro Video

1. Bölüm Özeti (Prev Lesson)
(Next Lesson) Finans Genellemeleri | Doğrusal Regresyon
Back to Python ile Finansal Veri Analizi

No Comments

Give a comment