Python ile Finansal Veri Analizi

Zaman Serisi Bileşenleri | Teorik

Bir zaman serisini oluşturan bileşenler nelerdir? Bu bilgiler serinin içerisinde nasıl barınmaktadır, nasıl ayrıştırılmaktadır? 

Lesson Intro Video

Giriş (Prev Lesson)
(Next Lesson) Zaman Serisi Ayrıştırma | Uygulama
Back to Python ile Finansal Veri Analizi

No Comments

Give a comment