Python ile Finansal Veri Analizi

Python ile Finansal Veri Analizi
Featured

Python ile Finansal Veri Analizi

Günümüzde, gelişen teknolojinin nimetlerinden tarihte hiç olmadığı kadar çok yararlanmaktayız. Bugüne kadar matematik, istatistik ve bilgisayar teknolojileri konusunda üretilen her şey şu an dijitalde. Yani avuçlarımızın içerisinde. 2.5 milyon yıl önce atalarımızın avlanmak için alet ürettiği gibi, bugün biz avlanmak için değil, bugünün şartlarında hayatta kalabilmek için dijitalde dağınık halde bulunan parçaları birleştirip alet yapmayı öğreniyoruz. Yani Homo Sapiens, M. Vahit Keskin hocamızın deyimiyle, Data Sapiens'e dönüşüyor.

Bir Data Sapiens'in ilk önce finansal özgürlüğünü kazanması gerektiği düşüncesiyle, Python ile Finansal Veri Analizi eğitimine başlayabilirsiniz. Çünkü karnı doymuş bir Data Sapiens'in, algıları açık ve özgüveni yüksektir.
Bu eğitim serisi, Python programlama dilinin esnekliğinden yararlanarak

  • Teknik Analiz
  • Zaman Serisi Kavramları
  • Risk Yönetimi ve
  • Makine Öğrenmesi gibi konuları içeriyor.

Sizler için birleştirilen ve önünüze sunulan aletleri yapmayı, aletleri yaparken hangi inceliklere dikkat edilmesi gerektiği ve kullanımı gibi birçok alanda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Referrrence URL: https://www.youtube.com/watch?v=wxUKyXfyNyc&list=PLkbyF4y0lKkCsW2Rw-hYqg3A7pIW0WFbW

Course Intro Video

Lessons

  1. Teknik analiz indikatörlerini birbirleri ile konuşturarak al ve sat işleminde spesifik bir hisse için en iyi çalışan indikatörler seçilir. Her bir al sat işleminin kar üzerindeki etkisi ortaya çıkarılır ve indikatörlerin tekil olarak etkileri ölçülmüş olur
  2. 1. Bölümde teknik analiz indikatörlerinin istatistiksel olarak nasıl hesaplandığı konuları hakkında bilgiler verdik. Bu istatistiksel ölçümlerinin fiyat hareketindeki etkilerini ortaya çıkardık. Ek olarak yöntemlerin birbirleri ile konuşabilmelerini sağladık, bizim için daha karlı kararlar ortaya çıkarabilmelerini sağladık.
  3. Finansal piyasaların birbirleri ile olan ilişkileri hakkında hemen hemen herkesin bir fikri vardır. Eğitimin 2. bölümünde bu genellemelerin istatistiksel olarak ölçümlerinin yapılması ve anlamlılıklarının incelenmesi konularını işleyeceğiz. İlk olarak korelasyon analizi ile iki değişken arasındaki korelasyonu inceliyoruz...

No Comments

Give a comment

Teachers