Güncel İçerikler

Karar Ağacı ile Regresyon (Decision Tree Regression): R Örnek Uygulama

Merhaba. Bu yazımızda serinin 13’üncü yazısında Python ile yaptığımız Karar Ağacı Regresyon uygulamasını R ile yapacağız. Çalışma diznini ayarlayıp veri setini indirelim. Veriyi buradan indirebilirsiniz: setwd('Sizin_Calisma_Dizniniz') dataset = read.csv('PozisyonSeviyeMaas.csv') Burada rpart paketini kullanacağız. Yüklü değil ise indirip yükleyelim: install.packages('rpart') library(rpart) Veri …

Daha Fazlası >>

Karar Ağacı ile Regresyon (Decision Tree Regression): Python Örnek Uygulama

Karar ağaçlarını sınıflandırma ve regresyon olarak ikiye ayırabiliriz. Karar ağacı regresyonu özetle şu işi yapıyor: Bağımsız değişkenleri bilgi kazancına göre aralıklara ayırıyor. Tahmin esnasında bu aralıktan bir değer sorulduğunda cevap olarak bu aralıktaki (eğitim esnasında öğrendiği) ortalamayı söyleyiveriyor. Bu sebeple karar …

Daha Fazlası >>

Support Vector Regression(SVR): R ile Uygulama

Merhaba. Bu yazımızda serinin 11’inci yazısında Python ile yaptığımız SVR uygulamasını R ile yapacağız. Çalışma diznini ayarlayıp veri setini indirelim. Veriyi buradan indirebilirsiniz: setwd('Sizin_Calisma_Dizniniz') dataset = read.csv('PozisyonSeviyeMaas.csv') Burada e1071 paketini kullanacağız. Yüklü değil ise indirip yükleyelim: install.packages('e1071') library(e1071) Veri setinden Pozisyon …

Daha Fazlası >>

Support Vector Regression (SVR): Python ile Uygulama

Bu yazımızda polinom regresyonda kullandığımız veri seti üzerinde SVR uygulayacağız. Dilimiz Python olacak. Kütüphaneleri İndirme, Çalışma Diznini Ayarlama ve Veri Setini İndirme Veriyi buradan indirebilirsiniz. import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import pandas as pd import os os.chdir('Sizin_Calisma_Dizniniz') …

Daha Fazlası >>

Polinom Regresyon: R ile Uygulama

Merhaba. Bu yazımızda serinin 8 ve 9’uncu yazısında Python ile yaptığımız Polinom Lineer Regresyon uygulamasını R ile yapacağız. Çalışma diznini ayarlayıp veri setini indirelim. Veriyi buradan indirebilirsiniz: setwd('Sizin_Calisma_Dizniniz') dataset = read.csv('PozisyonSeviyeMaas.csv') Veri setimizi görelim: View(dataset)   Veriyi Anlamak Yukarıdaki tabloda …

Daha Fazlası >>