Anasayfa / Buğra POLAT

Buğra POLAT

Haziran, 2019

  • 21 Haziran

    R ile Sıralı Logit Modelleri

    Herkese merhaba, bu yazıda sıralı logit modelleri ve bu modellerin tahmincileri üzerine bir uygulama yapacağız. Öncelikle sıralı logit modelleri nedir bundan başlayalım. Bildiğimiz gibi nitel bağımlı değişken içeren ve bu değişken düzeylerinin 0 ve 1 olarak temsil edildiği modeller logit …

Ocak, 2019

  • 25 Ocak

    R İle Tek Yönlü Tekrarlı Ölçümler için Varyans Analizi Uygulaması

    Bu yazıda ikiden çok bağımlı örneklemlerin çekildikleri kitlelerin ortalamalarının eşitliğini test edeceğiz. Yazıyı hazırlarken teorik ve uygulamalı kısımları kaynaklar kısmında belirttiğim Doç.Dr. Mehmet Mert’in kitabından  kontrol ederek ilerledim. Testin tek yönlü varyans analizinden farkı adından da anlaşılacağı üzere aynı örneklem …