MATLAB SİMULİNK İLE GÖRÜNTÜ İŞLEME -2

Herkese merhabalar. Serimizin 2. bölümüne hoşgeldiniz. Bu bölümde Matlab simulink ile projemize video ve görüntü dahil etme, görüntüler üzerinde değişiklik yapma ve videoları kaydetme metotları blok diyagramlar ile gerçekleştirilecektir.

İlk önce simulink projesi oluşturuyoruz ve blok diagram listesini açıyoruz. Yeni bir projenin ve blok diyagram listesinin nasıl açıldığına serinin ilk bölümüne giderek öğrenebilirsiniz.

Serinin ilk bölümü: https://www.veribilimiokulu.com/matlab-simulink-ile-goruntu-isleme-1/

Şekil 1: Proje sayfası

Bu bölümde computer vision system toolbox altında sinks, sources ve geometric transformations alt bölümlerini göreceğiz.

Bu bölüm;

1- Proje sayfasına görüntü veya video dosyası dahil etmek

2- Görüntü dosyası üzerinde geometrik dönüşümler yapmak

3- Video dosyası üzerinde yapılan geometrik dönüşümleri kaydetmek

olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır.

1- Görüntü ve video dahil etmek

Projemize görüntü veya video dahil etmek için sources bölümünü kullanacağız.

Şekil 2: Sources alt bölümü

Video dahil etmek için From Multimedia File, görüntü dahil etmek için Image From File alt bölümü kullanılmaktadır.

Blok diyagramlarını proje sayfasına eklemek için sürükle bırak metodu kullanılmaktadır.

Şekil 3: Blok diyagramları eklemek

Eklediğimiz blok diyagramların üzerine iki kere tıkladığımızda diyagram özelliklerine ulaşıyoruz.

Şekil 4: Blok diyagram özellikleri

Browse butonu ile görüntü veya video dosya yolu seçilebilmektedir. Video ekleme diyagramı için output color format bölümü ile resmin renk formatı ayarlanabilmektedir.

Görüntü veya video dahil ettikten sonra video ve görüntüleri görüntülemek için sinks alt bölümünden video dosyası ve görüntü dosyasını görüntülemek için To Video Display blok diyagramı kullanılmaktadır. Burada görüntü dosyasını Video To Display diyagramı ile görüntüleyebilmemizin nedeni; videoların görüntülerden oluştuğu ve blok diyagramın görüntü dosyasını tek görüntülük video olarak kabul etmesidir.

Şekil 5: Görüntü ve video dosyasını görüntülemek

Projemizi çalıştırmak için;

butonuna basıyoruz.

Şekil 6: Soldaki görüntü, sağdaki video

Video’ nun saniyedeki görüntü karesine ulaşmak için sinks alt bölümünde Frame Rate Display blok diyagramı kullanılabilmektedir.

Şekil 7: Video’ nun saniyedeki görüntü karesi

2- Görüntü dosyası üzerinde geometrik dönüşümler yapmak

2.1- Resize blok diyagram

Şekil 8: Resize blok diyagramı

Resize blok diyagramı ile görüntünün boyutunu veya görüntünün ilgilendiği bölgeyi değiştirebilmekteyiz. Görüntüyü yeniden boyutlandırmak için kullanmak istediğiniz parametreleri belirtmek için specify parametresini kullanın. Hem satırlara hem de sütunlara uygulanan bir skaler yüzde belirtebilir veya satırları ve sütunları farklı ölçeklemek için iki öğeli bir vektör belirtilmektedir. Çıktı görüntüsünü olmasını istediğiniz satır ve / veya sütun sayısını belirtebilir ve görüntünün en boy oranını koruyabilir veya değiştirebilirsiniz.

Şekil 9: Resize blok diyagramının proje sayfasına eklenmesi

Resize blok diyagramını dahil ettikten sonra blok diyagram özelliklerine erişiyoruz.

Şekil 10: Resize blok diyagram özellikleri

Specify kısmında resmimizi satır ve sütün değerlerini yazarak boyutlandırmak istediğimizi belirtebilmekteyiz. Satır ve sütun sayısına [120 120] yazıyoruz.

Apply butonuna tıklandığında görüntü 120×120 ölçeğinde boyutlanmış oldu.

Şekil 11: 120×120 görüntü

2.2- Rotation blok diyagram

Şekil 12: Rotation blok diyagram

Rotation blok diyagramı görüntüyü radyan cinsinden bir açıyla döndürür. Bu açıyı blok parametreleri iletişim kutusunu veya giriş bağlantı noktası açısını kullanarak belirleyebilirsiniz. Çıktının boyutunu belirlemek için output size parametresi kullanılmaktadır. Döndürülmüş giriş görüntüsüne sığacak şekilde Genişletilmiş seçeneğini belirlerseniz, blok tüm döndürülmüş görüntü değerlerini ve başka yerlerde sıfırları içeren bir matris çıkarır. Giriş görüntüsü ile aynı seçeneğini belirlerseniz, blok döndürülen görüntünün orta kısmını ve başka bir yerde sıfırları içeren bir matris çıkarır.

Açı bağlantı noktasını kullanarak dönüş açısını belirtirken, maksimum açı değeri 0’dan büyük, ancak pi radyandan küçük veya ona eşit olmalıdır.

Şekil 13: Rotation blok diyagramının proje sayfasına eklenmesi

Rotation blok diyagramını dahil ettikten sonra blok diyagram özelliklerine erişiyoruz.

Şekil 14: Rotation blok diyagram özellikleri

Angle bölümünde resmin döndürme açısı belirtilebilmektedir. Background fill value ile döndürüldükten sonra boşta kalan arka planı hangi piksel değerleri ile doldurulacağı belirtilebilmektedir. Bu görüntü için pi/6 derece ve arka plan 0 değerli pikseller ile doldurulma işlemi gerçekleştirilecektir.

Apply butonuna tıklayarak değişikler kaydediliyor. Run butonu ile proje başlatılıyor.

Şekil 15: Rotation işleminin uygulanması

2.3- Shear blok diyagram

Şekil 16: Shear blok diyagram

Shear blok diyagramı görüntünün her satırını veya sütununu doğrusal olarak artan veya azalan bir mesafeye kaydırır. Satırları veya sütunları yatay mı dikey mi kaydırmak istediğinizi belirtmek için Kesme yönü parametresi kullanılmaktadır. İki elemanlı bir vektör belirlemek için Satır / sütun kesme değerleri [ilk son] parametresi kullanılmaktadır. İlk öğe, ilk satırınızı veya sütununuzu kaydırmak istediğiniz piksel sayısını ve ikinci öğe, son satırınızı veya sütununuzu değiştirmek istediğiniz piksel sayısını temsil etmektedir.

Kırpmadan sonraki çıktı boyutu parametresi için Full‘ ı seçerseniz, blok tüm kesilen görüntüyü çıkarır. same as input image seçeneğini belirlerseniz, blok, tam kesilmiş görüntünün sol üst kısmını giriş görüntüsü ile aynı boyutlara sahip olarak çıktılar.

Şekil 17: Shear blok diyagramının proje sayfasına eklenmesi

Shear blok diyagramını dahil ettikten sonra blok diyagram özelliklerine erişiyoruz.

Şekil 18: Shear blok diyagram özellikleri

Kırpma işlemini düşey veya yatay olarak yapılabilmektedir. satır sütün olarak [0 125] değerleri seçildi. Arka plan 255 piksel değerleri ile dolduruldu.

Apply butonuna tıklayarak değişikler kaydediliyor. Run butonu ile proje başlatılıyor.

Şekil 19: Shear işleminin düşey uygulanması
Şekil 20: Shear işleminin yatay uygulanması

2.4- Translate blok diyagram

Şekil 21: Translate blok diyagram

Translate blok diyagramı ile görüntüyü yukarı veya aşağı ve / veya sola veya sağa hareket ettirebilmekteyiz. İletişim kutusunu veya Ofset bağlantı noktasını kullanarak iki öğeli ofset vektörünüzü belirtebilirsiniz. İlk öğe, görüntünüzü kaydırmak için kaç piksel yukarı veya aşağı olduğunu gösterir. Pozitif bir değer girerseniz, blok görüntüyü aşağı taşır. İkinci öğe, görüntünüzü kaydırmak için kaç piksel sola veya sağa olduğunu gösterir. Pozitif bir değer girerseniz, blok görüntüyü sağa taşır.

Şekil 22: Translate blok diyagramının proje sayfasına eklenmesi

Translate blok diyagramını dahil ettikten sonra blok diyagram özelliklerine erişiyoruz.

Şekil 23: Trasnlate blok diyagram özellikleri

Offset kısmında [150 230] değerleri verilerek resmin sağa ve aşağı yönde kayması sağlanılabilmektedir. Arka plan 0 değerli pikseller ile dolduruldu.

Apply butonuna tıklayarak değişikler kaydediliyor. Run butonu ile proje başlatılıyor.

Şekil 24: Translate işleminin uygulanması

3- Video dosyası üzerinde yapılan geometrik dönüşümleri kaydetmek

Görüntü ve video üzerinde yapılan değişiklikleri kaydetmek için sinks alt bölümünü kullanılacaktır.

Şekil 25: To multimedia file blok diyagram

To multimedia file blok diyagramı video karelerini ve / veya ses örneklerini bir multimedya dosyasına yazar. Windows’ta, çıktı dosyasındaki ses ve / veya video akışlarını sıkıştırmak için ses ve video kompresörleri de mevcuttur. Belirtilen çıktı dosyası varsa, üzerine yazılır.

Şekil 22: To multimedia file blok diyagramının proje sayfasına eklenmesi

To multimedia file blok diyagramını dahil ettikten sonra blok diyagram özelliklerine erişiyoruz.

Şekil 23: To multimedia file blok diyagram özellikleri

File name kısmı ile kaydedilecek dosyanın ismini ve dosya yolunu seçebilmekteyiz. File type ile dosya formatını seçebilmektedir. Video compressor ile dosyayı sıkıştırma işlemi yapılabilmektedir. Fİle color format ile video renk formatı ayarlanabilmektedir.

Apply butonuna tıklayarak değişikler kaydediliyor. Run butonu ile proje başlatılıyor.

video 1: To multimedia file işleminin uygulanması

Matlab Simulink ile Görüntü işleme serimizin ikinci bölümünde görüntü ve/ veya video yükleme, üzerinde değişiklikler yapma ve kaydetme metotları anlatıldı. Serimizin sonraki bölümlerinde, diğer görüntü işleme algoritmaları anlatılacak ve uygulama gerçekleştirilecektir.

Görüşmek dileğiyle.

Kaynakça

Yazar Hakkında
Toplam 15 yazı
Abdullah Enes Doruk
Abdullah Enes Doruk
Bursa Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi. İlgilendiği alanlar; Görüntü işleme, Sürücüsüz Araçlar, Derin Öğrenme.Abdullah Enes Doruk
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara