Yazar Hakkında
Toplam 18 yazı
Ekrem Bayar
Ekrem Bayar
İstatistik Makine Öğrenmesi Python Regresyon Veri Bilimi

Nokta Tahmini, Aralık Tahmini ve NGBoost Algoritması

Bir Veri Bilimi projesinde en önemli olan şey iş problemidir ve amacımız belirsizlik içeren iş problemini çözümleyebilmektir. Projeye başlamadan sorulması gereken bazı soruların, analist arkadaşlar...

Genel bir bakış Makine Öğrenmesi Python Sınıflandırma Veri Bilimi

Titanic Verisi ile No Free Lunch Teoremi ve Algoritmaların Kaggle’daki Başarısı

No Free Lunch Teoremi kısaca Makine Öğrenmesi algoritmalarının birbirlerine üstün olmadıklarını belirtir. Bir iş probleminin çözümü, kullanılan algoritmaya bağlı değildir veri setine bağlıdır! Bu uygulamada...

Genel bir bakış

FIFA 19 Dashboard Veri Görselleştirme – Bölüm 1

Son dönemde yazmış olduğum ve geliştirmeye devam ettiğim FIFA 19 Dashboard çok ilgi gördü ve ilgi görmeye devam ediyor. Bu çalışmam ile alakalı geri dönüşlerde...

İstatistik Makine Öğrenmesi Veri Bilimi Veri hazırlığı Veri Ön İşleme

Feature Selection

Univariate Selection İstatistiksel testler ile bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken ile güçlü ilişkileri ortaya çıkartılabilir. Örneğin, ki-kare testi ile değişkenlerin önem skorları bulunabilir. Ayrıca Veri Görselleştirme...

İstatistik R

Merkezi Eğilim Ölçüleri

1.Giriş Veri üzerinde sadece frekans dağılımlarına ve grafiklere bakılmaz. Veri hakkında genel durumu yansıtacak bir takım ölçülere gereksinim vardır. Öyle ölçüler ki, yalnızca veriler özlü...

İstatistik R

Frekans (Sıklık) Dağılımı ve R Uygulaması

Derlenen veri üzerinde herhangi bir işlem yapılmamışsa bunlara ham veri ya da sınıflandırılmamış (gruplandırılmamış) veri denir. Birim sayısı az olan yığınların çeşitli özellikleri ham veriye dayanarak kolaylıkla belirtilir. Yığın...

Uygulama

R ile Veri Manipülasyonu: Uygulama 2

Başlatmış olduğum “Lanet Veriler” serisinin ikinci yazısına hoş geldiniz. Bu yazıda lanet olası federallerin canlarına okumaya çalışacağız! FBI Verisi Amerika Birleşik Devletleri Bölgelerinde Suç, Coğrafi...

R Veri Bilimi Veri hazırlığı Veri Ön İşleme

R ile Veri Manipülasyonu | Bölüm 3/3

En önemli bölümümüz birinci bölümdü. Temel prensipleri anladığımız taktirde işlemleri bir şekilde yapabiliriz, geri kalan kısım ise bu prensipleri uygulayacağımız kısımlardır. Burada çok detaya girmeden...

R Veri Bilimi Veri hazırlığı Veri Ön İşleme

R ile Veri Manipülasyonu | Bölüm 2/3

Veri Bilimi maceramızda bir önceki bölümde veri manipülasyonun öneminden ve prensiplerden bahsetmiştik. Bu bölümde ise dağınık veri setlerinden ve değişken dönüşümlerinden ve tarih formatından bahsedeceğiz....

R Veri Bilimi Veri hazırlığı Veri Ön İşleme

R ile Veri Manipülasyonu | Bölüm 1/3

Elimizde her zaman iyi bir veri seti olmayacaktır. Özellikle bazı veriler için uzun ve yorucu veri manipülasyonları yapıldıktan sonra analiz, modelleme ve görselleştirme aşamasına geçilecektir....

×

Bir Şeyler Ara