Linux Kullanıcı Ekleme, Gruba Ekleme, Parola-Şifre Belirleme

Linux’ta sık sık yapmayıp da ara sıra yaptığımız bazı şeyleri unutuyoruz. Ben de öncelikle kendim hatırlamak için kısa ve öz bir şekilde CentOS7 üzerinde kullanıcı oluşturma, grup oluşturma, home dizin oluşturma, kullanıcıyı gruba ekleme ve şifre belirleme gibi hususlara örnek vereceğim.

Kullanıcı ve home dizin oluşturma

Önce kullanıcı ve home dizin oluşturalım: -m argümanı kullanıcı yaratırken aynı isimde de home dizin oluştur demek.

[root@basecentos7min ~]# useradd -m zeynep

Home dizini kontrol edelim:

[root@basecentos7min ~]# ls /home
zeynep

Evet zeynep kullanıcısı için home dizin oluşmuş.

Kullanıcıyı oluştururken yönetici yetkisi verme

[root@basecentos7min ~]# useradd -aG sudo zeynep

Şifre oluşturma

[root@basecentos7min ~]# passwd zeynep
Changing password for user zeynep.
New password:Zeynep*12
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is based on a dictionary word
Retype new password:Zeynep*12
passwd: all authentication tokens updated successfully.

Grup oluşturma

Şimdi hadoop adında bir grup yaratıp, zeynep kullanıcısını bu gruba dahil edelim:
Grup oluştur:

[root@basecentos7min ~]# groupadd hadoop

Kullanıcıyı gruba ekleme

zeynep kullanıcısını hadoop grubuna aktar.

[root@basecentos7min ~]# usermod -aG hadoop zeynep

Gruba dahil kullanıcıları görme

zeynep hadoop grubuna eklenmiş mi bakalım:

[root@basecentos7min ~]# grep hadoop /etc/group
hadoop:x:1001:zeynep

Evet eklenmiş. Bu komutu kullanarak başka grupların kullanıcılarını da görebiliriz.

Yeni Kullanıcının ssh ile Sunucuya Bağlanması için

zeynep kullanıcısının uzaktan ssh ile sunucuya bağlanabilmesi için:

[root@basecentos7min ~]# usermod -a -G sshusers zeynep
[root@basecentos7min ~]# grep sshusers /etc/group
sshusers:x:1001:root,zeynep

Mevcut Kullanıcıları Listeleme

cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
polkitd:x:999:998:User for polkitd:/:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
postfix:x:89:89::/var/spool/postfix:/sbin/nologin
chrony:x:998:996::/var/lib/chrony:/sbin/nologin
ntp:x:38:38::/etc/ntp:/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used by the trousers package to sandbox the tcsd daemon:/dev/null:/sbin/nologin
apache:x:48:48:Apache:/usr/share/httpd:/sbin/nologin
cloudera-scm:x:997:995:Cloudera Manager:/var/lib/cloudera-scm-server:/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/sbin/nologin
postgres:x:26:26:PostgreSQL Server:/var/lib/pgsql:/bin/bash
flume:x:996:993:Flume:/var/lib/flume-ng:/sbin/nologin
hdfs:x:995:992:Hadoop HDFS:/var/lib/hadoop-hdfs:/sbin/nologin
solr:x:994:991:Solr:/var/lib/solr:/sbin/nologin
sentry:x:993:990:Sentry:/var/lib/sentry:/sbin/nologin
hue:x:992:989:Hue:/usr/lib/hue:/sbin/nologin
zookeeper:x:991:988:ZooKeeper:/var/lib/zookeeper:/sbin/nologin
mapred:x:990:987:Hadoop MapReduce:/var/lib/hadoop-mapreduce:/sbin/nologin
httpfs:x:989:986:Hadoop HTTPFS:/var/lib/hadoop-httpfs:/sbin/nologin
sqoop:x:988:985:Sqoop:/var/lib/sqoop:/sbin/nologin
hive:x:987:984:Hive:/var/lib/hive:/sbin/nologin
kafka:x:986:983:Kafka:/var/lib/kafka:/sbin/nologin
kms:x:985:982:Hadoop KMS:/var/lib/hadoop-kms:/sbin/nologin
yarn:x:984:981:Hadoop Yarn:/var/lib/hadoop-yarn:/sbin/nologin
oozie:x:983:980:Oozie User:/var/lib/oozie:/sbin/nologin
kudu:x:982:979:Kudu:/var/lib/kudu:/sbin/nologin
hbase:x:981:978:HBase:/var/lib/hbase:/sbin/nologin
impala:x:980:977:Impala:/var/lib/impala:/sbin/nologin
spark:x:979:976:Spark:/var/lib/spark:/sbin/nologin

Mevcut Kullanıcılar Arasında Bir Kullanıcıya Arama, Filtreleme

cat /etc/passwd | grep kudu
kudu:x:982:979:Kudu:/var/lib/kudu:/sbin/nologin

Linux Kullanıcısı Var Mı?

[root@node1 ~]# id erkan
id: erkan: no such user

“user is not in the sudoers file. This incident will be reported.” hatasının çözümü

Normal bir kullanıcı sudo ile başlayan komut veremez. Denediğinizde: “erkan is not in the sudoers file. This incident will be reported.” hatası alırsınız. Bunun basit bir çözümü süper kullanıcı ile aşağıdaki komutu çalıştırmaktır:

echo "username ALL = (ALL) ALL" >> /etc/sudoers

username yerine kullanıcı adını yazmalızınız. Alternatif olarak aşağıdaki yöntemi deneyebilirsiniz.

sudo usermod -aG sudo username

Linux Kullanıcısı Silme

userdel zeynep

Eğer home dizin ve mail spool da silmek istiyorsak

userdel -r zeynep

Yazar Hakkında
Toplam 177 yazı
Erkan ŞİRİN
Erkan ŞİRİN
10 yılı aşkın süredir yurtiçi ve yurtdışında sektörde büyük veri mühendisliği, platform yönetimi ve makine öğrenmesi ile ilgili çalışmalar yürütmekte ve aynı zamanda birçok kurum ve şirkete danışmanlık ve eğitimler vermektedir. Çalışma alanları: Data ve MLOps platformları, gerçek zamanlı veri işleme, değişen veriyi yakalama (CDC) ve Lakehouse.
Yorumlar (1 Yorum)
Sıraç
Sıraç Yanıtla
- 00:58

sen adamın kadının artık cinsiyetin neyse dibisin kral çok sağol

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara