Anasayfa / Genel bir bakış / Pratik Bilgiler, Pratik Komutlar-2

Pratik Bilgiler, Pratik Komutlar-2

1. Scala’da boşluklardan kelimeleri ayırma

"one  two  three".split("\s+")

Özellikle birden fazla boşluk varsa ” ” kullanımı kelimelerin önünde arkasında gizli boşluklar bırakacaktır. Dolayısıyla bir boşluk garanti olsa bile “\\s+” kullanımı daha iyi bir çözümdür.

2. Scala ile dosya nasıl okunur? Scala dosya okuma

Bunun için scala.io.Source sınıfı kullanılır. Örnek kod parçası:

package V001_010_Inrodoction

import scala.io.Source
object V021ReadFromFile extends App {

val source = Source.fromFile("src/matrix.txt")

val lines = source.getLines()

lines.foreach(println)

/**
* 32 14 98
* 3 8 58
* 92 16 4
* 12 90 14
*/
source
.close()
}

3. Scala ile dosyaya yazma işlemi

Bunun için java.io.PrintWriter kullanabiliriz. Yukarıdaki matrisi dosyaya yazalım.

// Yazma
val pw = new PrintWriter("src/rowSums.txt")

// Her satırı yazdıralım.
matrix
.foreach( row => pw.println(row))

pw.close()

4. Scala uygulamasına komut satırından argüman gönderme

Bir uygulmaya uygulama dışından dinamik olarak bazı parametreleri gönderebiliriz. Uygulama bu parametreleri args ile alır. Örneğin dosyanın okunacağı dizin ve yazılacağı dizin uygulamadan uygulamay değişebilir. Uygulama içinde sabit bir dizin yazmak esnekliği azaltacaktır.

// HelloYou.scala adlı dosya
object HelloYou extends App {
  if (args.size == 0)
    println("Hello, you")
  else
    println("Hello, " + args(0))
}

Uygulamayı derleyelim:

scalac HelloYou.scala

Ve komut satırından uygulamayı çalıştıralım:

$ scala HelloYou Erkan
Hello, Erkan

Yukarıdaki Erkan uygulama içinde args(0) ile karşılanır. HelloYou ise object adıdır.

5. Bir dizinde kaç dosya var Python ile nasıl öğrenilir?

import os, os.path
dosya_sayisi = len([name for name in os.listdir('dizin') if os.path.isfile(os.path.join('/dizin', name))]
print(dosya_sayisi)
544

6. Elasticsearch curl sorgu (query) örneği

Aşağıdaki örnek products indeksinde name alanında kuru üzüm arama sorgusuna örnektir.

curl -H 'Content-Type: application/x-ndjson' -XGET 'hpe.impektra.com:9200/products/_search?pretty&q=name:kuru\üzüm'

7. Ubuntu üzerine sbt kurmak

echo "deb https://dl.bintray.com/sbt/debian /" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/sbt.list
sudo apt-key adv --keyserver hkps://keyserver.ubuntu.com:443 --recv 2EE0EA64E40A89B84B2DF73499E82A75642AC823
sudo apt-get update
sudo apt-get install sbt

Hakkında Erkan ŞİRİN

2014'ten beri hem akademik hem de sektörde pratik anlamda büyük veri ve veri bilimi ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Halihazırda İmpektra Bilişim A.Ş.'de büyük veri yöneticisi olarak çalışmakta olup aynı zamanda Gazi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri doktora öğrencisidir. Büyük veri ve veri bilimi ile ilgili birçok kurum ve şirkete eğitimler vermekte ve projeler icra etmektedir. Çalışma alanları: büyük veri platformlarının kurulum ve yönetimi, büyük veri üzerinde makine öğrenmesi, olağan dışılık tespiti, sahtecilik tespiti, veri hazırlama sürecidir.

GÖZ ATMAK İSTEYEBİLİRSİNİZ

Pratik Bilgiler, Pratik Komutlar

Merhaba pratik bilgiler ve pratik komutlar yazı dizisindeki amacımız herkese her an lazım olabilecek pratik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir