Anasayfa / Genel bir bakış / Pratik Bilgiler, Pratik Komutlar-1

Pratik Bilgiler, Pratik Komutlar-1

Merhaba pratik bilgiler ve pratik komutlar yazı dizisindeki amacımız herkese her an lazım olabilecek pratik bilgiler paylaşmaktır. Bu yazı dizisi oluşurken yine kendi ihtiyaçlarımdan yola çıktım. Çok sık veya seyrek ihtiyaç duyduğum bilgileri not aldım ve sizlere de faydalı olabileceğini düşündüm. Baştan sona bir bütün olarak belki okumazsınız ama muhtemelen arama motorları ile bu yazı dizisine ulaşmış olabilirsiniz.

1. Windows 10’da java home adresi nasıl öğrenilir?

Komut:

echo %JAVA_HOME%

Çıktı:

C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_201

2. Maven ile komut satırından java merhaba dünya projesi yaratmak

mvn archetype:generate -DgroupId=com.veribilimiokulu -DartifactId=simple-project -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=false

3. Windows 10 Maven Lokal repo nerededir?

C:\Users\user_name\.m2

4. Maven’ı vekil (proxy) sunucunun olduğu ortamlarda nasıl kullanırım?

m2 dosyası içinde settings.xml oluştur ve aşağıdaki kodları ekle. Eğer proxy sunucu kimlik doğrulama gerektirmiyor ise username ve password’u es geçebilirsiniz.

<proxies>
	<proxy>
		<id>myproxy</id>
		<active>true</active>
		<protocol>http</protocol>
		<host>proxy.myorg.com</host>
		<port>8080</port>
		<username>proxyuser</username>
		<password>somepassword</password>
		<nonProxyHosts>*.myorg.com </nonProxyHosts>
	</proxy>
</proxies>

Neden böyle bir şeye ihtiyaç var. Çünkü bağımlılıkları indirmek için maven internete erişmek zorundadır.

Komut:

5. Windows 10’da kullanıcı home diznini nasıl öğrenebilirim?

echo %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%

Çıktı:

C:\Users\user

6. Java jar dosyasını çalıştırmak

java -cp jarDosyasi.jar paketAdi.SinifAdi
Örnek:
java -cp target\simple-project-intellij-1.0-SNAPSHOT.jar com.veribilimiokulu.App

7. jar dosyasının içeriğini görmek

jar tf target\spark-scala-maven-01-1.0-SNAPSHOT.jar
META-INF/MANIFEST.MF
META-INF/
META-INF/maven/
META-INF/maven/com.veribilimiokulu/
META-INF/maven/com.veribilimiokulu/spark-scala-maven-01/
META-INF/maven/com.veribilimiokulu/spark-scala-maven-01/pom.xml
META-INF/maven/com.veribilimiokulu/spark-scala-maven-01/pom.properties

8. Python MongoDB Kullanırken pymongo ile okuduğum dokümanları nasıl pretty() yazdırırım?

Bunun için pprint kütüphanesini kullanmamız gerekir.

from pprint import pprint
for i in flight_coll.find():
    pprint(i)
{'_id': ObjectId('5d5b979a606fb6a2ba8c642e'),
 'aircraft': 'Airbus A380',
 'arrivalAirport': 'SFO',
 'departureAirport': 'MUC',
 'distance': 12000,
 'intercontinental': True,
 'status': {'description': 'on-time', 'lastUpdated': '1 hour ago'}}
{'_id': ObjectId('5d5b979a606fb6a2ba8c642f'),
 'aircraft': 'Airbus A320',
 'arrivalAirport': 'TXL',
 'departureAirport': 'LHR',
 'distance': 950,
 'intercontinental': False,
 'status': {'description': 'on-time', 'lastUpdated': '1 hour ago'}}
​

9. MongoDB null karşılığı Python’da nedir?

MongoDB’de null değerinin Python karşılığı None‘dır.

10. Elasticsearch’te mevcut tüm indeksleri nasıl listelerim? Python örneği:

es.indices.get_alias("*")
{'carrefoursa': {'aliases': {}},
 '.kibana_task_manager': {'aliases': {}},
 'orders': {'aliases': {}},
 'shakespeare': {'aliases': {}},
 'mallcustomers': {'aliases': {}},
 'custom_analyzer_index': {'aliases': {}},
 '.kibana_1': {'aliases': {'.kibana': {}}},
 'migros': {'aliases': {}},
 'logstash-2015.05.20': {'aliases': {}},
 'turkish_index': {'aliases': {}},
 'amazon_products': {'aliases': {}},
 'logstash-2015.05.19': {'aliases': {}},
 'logstash-2015.05.18': {'aliases': {}},
 'bank': {'aliases': {}}}

11. Pip paketi hakkında detaylı bilgiyi nasıl öğrenirim?

pip show paket_adı
pip show pandas

Name: pandas
Version: 0.19.2
Summary: Powerful data structures for data analysis, time series,and statistics
Home-page: http://pandas.pydata.org
Author: The PyData Development Team
Author-email: pydata@googlegroups.com
License: BSD
Location: /home/nbuser/anaconda3_23/lib/python3.4/site-packages
Requires: python-dateutil, pytz, numpy

12. Pip paketini kaldırırken promt’un sorusuna otomatik cevap vermek ( y/n )

! python -m pip uninstall -y tensorflow

Diğer pratik bilgiler ve komutlar yazıları:

Pratik Komutlar-2

Pratik Komutlar-3

Hakkında Erkan ŞİRİN

2014'ten beri hem akademik alanda hem de sektörde pratik anlamda büyük veri ve veri bilimi ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Halihazırda İmpektra Bilişim A.Ş.'de büyük veri yöneticisi olarak çalışmakta olup aynı zamanda Gazi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri doktora öğrencisidir. Büyük veri ve veri bilimi ile ilgili birçok kurum ve şirkete eğitimler vermekte ve projeler icra etmektedir. Çalışma alanları: büyük veri platformlarının kurulum ve yönetimi, büyük veri üzerinde makine öğrenmesi, olağan dışılık tespiti, sahtecilik tespiti, veri hazırlama sürecidir.

GÖZ ATMAK İSTEYEBİLİRSİNİZ

Tensorflow Lite Modeli ile Colab Üzerinden Görüntü Sınıflandırma: Derin Öğrenme Uygulaması

Bildiğiniz üzere derin ağlarda / katmanlarda öğrenme işlemine biz kabaca derin öğrenme diyoruz. Bu açıklama …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir