Sık Kullanılan Linux Komutları: Genel Bilgiler

Kendim sıkça kullandığım Linux komutlarını bu yazıda derleyeceğim. Umarım sizlere de faydası dokunur.

Komut satırında shell promptun solunda \$ varsa kullanıcı, # varsa superuser demektir.

erkan@vm:~\$ exit
exit
root@vm:/home/erkan#

Harddisk doluluk durumunu görmek için:df

root@vm:~# df
Filesystem   1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
udev       1995360    0  1995360  0% /dev
tmpfs       403528  11456  392072  3% /run
/dev/sda1    37024320 14153544 20967008 41% /
tmpfs      2017620   6560  2011060  1% /dev/shm
tmpfs        5120    4   5116  1% /run/lock
tmpfs      2017620    0  2017620  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs       403528    64  403464  1% /run/user/1000

Mevcut dizini görmek için: pwd

root@vm:/home/erkan# pwd
/home/erkan
Linux Dosya Sisteminde Hangi Dizin Niye Var?

/ kök dizin
/bin Programlara ait binary dosyalar.

/dev Device, örneğin cd-rom, ilave harddisk.

/etc Tüm konfigürasyon dosyaları, servislerin başladığı shell scriptler, passwd, cron

/home her kullanıcı için yazacağı bir dizindir.

/lib Paylaşımlı kütüphane dosyaları. Windows DLL dosyaları gibi.

/media mount edilen device için erişilen dizin (cd-rom, usb gibi)

/opt Opsiyonel programların yüklendiği yer.

/root root kullanıcısının home dizini

/sbin sistem binary leri

/tmp geçici

/usr Tüm programların ve destekleyen dosyaların dizini

/usr/bin

/usr/lib programlar için paylaşılmış kütüphaneler dizini

/usr/local

/usr/sbin

/usr/share /usr/bin dizinindeki kullanıcı programları tarafından paylaşılan veri

/usr/share/doc

/var

/var/log

Sembolik Linkler (Symbolic Links)

Birçok programın bir dizini ismen kullanıyor ve o dizin sürekli olarak değişiyor/güncelleniyor/yeni versiyon ismi ekleniyorsa programlar dizin adını sürekli güncellemek zorunda kalır. Ancak sembolik link kullanırsak sorun çözülmüş olur. Örneğin /java_1.6 dosyasına beş adet program ulaşıyor olsun biz java güncellemesiyle bunu /java_1.7 yaptığımızda buraya erişen beş programda gerekli değişikliği yapmamız gerekecektir ancak biz bu /java_1.7 diznine java diye bir sembolik link verirsek ve programlar burayı java diye bilirse sorun çözülecektir.

ln -s gercek_dizin sembolik dizin
ln -s /usr/java_1.7.11 java
Wildcards

* tüm dosyalar

d* d ile başlayanların hepsi

c*.txt c ile başlayan txt dosyalarının hepsi

An???? An ile başlayıp devamında dört karakter olanların hepsi Ankara, Angara, Anmala gibi

Ankara.[0-9][0-9][0-9] Ankara ile başlayıp devamında üç rakam olanlar Ankara006 gibi

Hoşçakalın…

Yazar Hakkında
Toplam 173 yazı
Erkan ŞİRİN
Erkan ŞİRİN
2014'ten beri hem akademik alanda hem de sektörde pratik anlamda büyük veri ve veri bilimi ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Büyük veri ve veri bilimi ile ilgili birçok kurum ve şirkete danışmanlık ve eğitimler vermekte, projeler icra etmektedir. Çalışma alanları: büyük veri platformlarının kurulum ve yönetimi, büyük veri üzerinde makine öğrenmesi, olağan dışılık ve sahtecilik tespiti, akan veri işleme ve veri hazırlama sürecidir.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara