Veri Ön İşleme-3: Veri Setinden Eğitim ve Test Parçalarını Ayırmak (Python & R)

Veri ön işleme yazı dizimize devam ediyoruz. Bu yazıda ilk yazımızda kullanmaya başladığımız veri seti üzerinden uygulamalı olarak veri setimizi ne şekilde eğitim ve test verisi olarak parçalayıp yeni değişkenlere atayacağız onu göreceğiz. Böyle bir şeyi niçin yapıyoruz biraz bahsedelim:makine öğrenmesinde özellikle de denetimli (supervised) öğrenmede modelimizi veri ile eğitiriz. Yani veriden model öğrenir ve başka veri setlerinde öğrendiklerini kullanır bize sonuçlar sunar. Biz bu eğitimin ne kadar doğru ve sağlıklı olduğunu da test verileriyle test ederiz ki modelin kullanılabilir olup olmadığına karar verelim. Aslında insanlar olarak biz de hayatımızda aynı mantığı yürütürüz. Çocukluktan beri hayatta bir çok durumla karşılaşırız veya benzer durumlarla karşılaşanları gözlemleriz. Buradan elde edilen tecrübelerimizi yeni durumlar karşısında kullanırız. Yani daha önce sınıflandırdığımız durumları kullanarak karşılaştığımız yeni durumu da o sınıflardan birine atarız ve ona göre davranırız.

Python ile Veri Seti Ayırma

Python ile kütüphanelerimizi indirerek başlıyoruz.

from sklearn.cross_validation import train_test_split

Dört tane yeni değişken oluşturacağız. Bunlardan ilk ikisi bağımsız değişkenler matrisi için eğitim ve test, diğer ikisi bağımlı değişken için eğitim ve test.

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.2, random_state = 0)

cross_validation kütüphanesinin modülü olan train_test_split()’e vereceğimiz ilk iki parametre X ve y, yani veri kaynağı olarak ne kullanılacak onu belirtmiş oluyoruz.  test_size parametresi ile test için ne kadar bir veri ayrılacak onu belirtiyoruz. Yukarıdaki 0.2 verinin % 20’sini test için ayır demek. Bu parametreyi atamakla aslında train_size’ı da dolaylı olarak 0.8 yapmış oluyoruz. Yani yukarıda veri setinin %20’sini test, % 80’ini eğitim olarak ayırmış bulunuyoruz. Örneklem için bir random_state değeri belirliyoruz. Aynı sonuçlar için aynı rakamlar kullanılması tavsiye edilir. Yukarıdaki kodları çalıştırdıktan sonra bakalım neler olmuş? Spider variable explorer penceresi:

Yukarıda oluşturduğumuz dört yeni değişkeni bu pencerede görebiliyoruz. Şimdi değişkenlerin dördüne de bir göz atalım bakalım nasıl görünüyorlar:

Evet, tam istediğimiz gibi %80-%20 bölünmüşler.

R ile Veri Seti Ayırma

Python ile işimiz bitti. Şimdi aynı işlemi R ile yapalım.

Önce gerekli kütüphaneleri yükleyelim:

install.packages('caTools')

Bu komut sonunda RStudio ‘https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/3.3/ caTools_1.17.1.zip’ adresine gidip ilgili paketi R’ın windows kütüphanesine indirecektir. Ancak bu kütüphaneyi kullanmak için bir adım daha atmamız gerekiyor. Diske inen kütüphaneyi R bağlamında ana belleğe çağırmalıyız. Bunun için kodumuz aşağıdadır. Aynı işlemi RStudio Packages penceresinde ilgili pakete tıklayarak da yapabiliriz.

library(caTools)

Veri setini eğitim ve test olarak parçalara ayırma konusunda genel mantık Python ile aynı olsa da R’ın tarzı biraz daha farklı. Yine Python’daki gibi örneklem için bir rakam ayarlıyoruz. Daha sonra split adındaki değişkene hedef niteliği (Purchased) baz alarak belirlediğimiz bir oranda (%80) rastgele ayrıştırma yapıyoruz. Bu ayrışmada R her bir satır için TRUE ve FALSE değerlerinden oluşan bir vektör oluşturuyor. Bu vektördeki %80 TRUE değerlere denk gelen satırları eğitim seti, FALSE’e denk gelen satırları da test değişkenine atıyoruz. Bu anlattıklarımı yapan kod parçası aşağıdadır:

set.seed(123)
split = sample.split(dataset$Purchased, SplitRatio = 0.8)
training_set = subset(dataset, split == TRUE)
test_set = subset(dataset, split == FALSE)

Related Posts:

Yazar Hakkında
Toplam 157 yazı
Erkan ŞİRİN
Erkan ŞİRİN
2014'ten beri hem akademik alanda hem de sektörde pratik anlamda büyük veri ve veri bilimi ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Büyük veri ve veri bilimi ile ilgili birçok kurum ve şirkete danışmanlık ve eğitimler vermekte, projeler icra etmektedir. Çalışma alanları: büyük veri platformlarının kurulum ve yönetimi, büyük veri üzerinde makine öğrenmesi, olağan dışılık ve sahtecilik tespiti, akan veri işleme ve veri hazırlama sürecidir.
Yorumlar (1 Yorum)
yus
yus Cevapla
- 11:16

selam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara