Gözde BOZKURT

Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü Doktora Öğrencisi TÜBİTAK Proje Bursiyeri İlgilendiği Alanlar; Zaman Serisi Ekonometrisi, Uygulamalı Mikro Ekonometri, Sosyal Medya Analizi, Davranışsal Finans, İstatistiksel Analiz Teknikleri

Mart, 2020

 • 18 Mart

  Sürü Psikolojisinin İkili Nitel Tercih Modelleri ile Belirlenmesi: Twitter Örneği

  “Sosyal medya platformlarında neler yapabilirim?” sorusunu sorduğumuzda pek çok cevap olabileceğini görebiliyoruz. Gelişen teknolojiyle birlikte sosyal medya platformları, politika, spor, sanat, ekonomi gibi pek çok alanda içerik üretilebilen ve aynı zamanda da tüketilebilen bir alan haline geldi. Sosyal medya araçlarıyla …

Kasım, 2019

 • 11 Kasım

  Web Sitesi İstatistiklerinin Dağılımını Bilmek ?

  Bu yazıda, internetle birlikte hayatımıza giren yeniliklerin ufak bir parçasının değerlendirilmesi üzerinde duracağız. “Tıklama istatistiklerinden oluşan sayfa merkezli verilerin dağılımının modellenmesi sonucu, planlamalara ve benzetim modellerine kaynak nasıl yaratılır?” sorusunun cevabını birlikte arayacağız. Bu soru için, hedef web sayfaları olarak …

Nisan, 2019

 • 4 Nisan

  İstihdam Oranının Modellenmesinde Zaman Serisi Modellerinin Kullanımı

  Zaman serilerinin analizinin temelinde, serilerin özelliklerinin doğru şekilde belirlenmesi ve belirlenen özelliklere en uygun şekilde modelize edilmesi fikri yer almaktadır. Bu genel ifade de en önemli nokta “serilerin özelliklerinin doğru belirlenmesi”dir. Çünkü biliyoruz ki, “all models are wrong, but some …

Ekim, 2018

 • 16 Ekim

  Ekonometri Nedir?

  1926 yılında “ekonomik ölçüm” anlamına gelen “ekonometri” kavramı ilk kez iktisatçı Frisch tarafından kullanılmıştır. Bu kullanım öncesinde “istatistiksel iktisat, uygulamalı iktisat” vb. şekilde isimlendirilen ekonometri en genel tanımıyla, iktisat teorisinin istatistik ve matematik bilimlerinin yöntemleri yardımıyla ispatlanması sonucu meydana gelen, …