Anasayfa / Gözde BOZKURT

Gözde BOZKURT

Nisan, 2019

  • 4 Nisan

    İstihdam Oranının Modellenmesinde Zaman Serisi Modellerinin Kullanımı

    Zaman serilerinin analizinin temelinde, serilerin özelliklerinin doğru şekilde belirlenmesi ve belirlenen özelliklere en uygun şekilde modelize edilmesi fikri yer almaktadır. Bu genel ifade de en önemli nokta “serilerin özelliklerinin doğru belirlenmesi”dir. Çünkü biliyoruz ki, “all models are wrong, but some …

Ekim, 2018

  • 16 Ekim

    Ekonometri Nedir?

    1926 yılında “ekonomik ölçüm” anlamına gelen “ekonometri” kavramı ilk kez iktisatçı Frisch tarafından kullanılmıştır. Bu kullanım öncesinde “istatistiksel iktisat, uygulamalı iktisat” vb. şekilde isimlendirilen ekonometri en genel tanımıyla, iktisat teorisinin istatistik ve matematik bilimlerinin yöntemleri yardımıyla ispatlanması sonucu meydana gelen, …