BG5: Gerekli Yazılımları Yüklemek

Şimdiye kadar internete bağlanan bir makine kurduk. Öncelikle internete bağlı bir makine yapmamızın sebebi gerekli yazılımların kurulması için internet bağlantısına ihtiyacımızın olmasıydı. Bu yazımızda aşağıdaki yazılımları kurup bazı küçük ayarlamalar yapacağız.

1. Yüklemesi Zorunlu Programlar:

 1. yum
 2. rpm
 3. scp,
 4. curl,
 5. unzip,
 6. tar
 7. wget
 8. OpenSSL
 9. Python 2.7.X
 10. java (1.8 ve üzeri)
 11. ssh
 12. ntp

Ayrıca ben bu yazıdan itibaren ana windows bilgisayarımda kurulu olan gitbash terminali kullanıyor olacağım. Gitbash kurulumunu burada anlatmayacağım. Rahatlıkla kurup kullanabileceğinizi düşünüyorum.
aşağıda görülen ssh komutu ve root_kullanıcı@hedef_ip ile baz şablon sunucuma bağlanıyorum. Bize işletim sistemi kurarken belirlediğimiz root şifresini soracaktır.

 \$ ssh root@192.168.150.50
root@192.168.150.50's password:
Last login: Sun Sep 24 21:45:53 2017 from 192.168.150.1
[root@basecentos7min ~]#
1.1. yum ve rpm kurulumu

Bir yazılımı yüklemeden önce var olup olmadığına bakalım. Ben version seçeneği ile kontrol edeceğim.

[root@basecentos7min ~]# yum version
Yüklü eklentiler: fastestmirror
Kuruldu: 7/x86_64          299:6045bb373e48a8fbc06b7180078a3d036b3fdbaa
Group-Installed: yum         14:82872eae0769d1e579cb33465dba19a0c9ea374c
version

yum yüklüymüş.

1.2. rpm yükleme
[root@basecentos7min ~]# rpm --version
RPM Sürüm 4.11.3

rpm‘de yüklü

1.3. scp yükleme
[root@basecentos7min ~]# scp
usage: scp [-12346BCpqrv] [-c cipher] [-F ssh_config] [-i identity_file]
      [-l limit] [-o ssh_option] [-P port] [-S program]
      [[user@]host1:]file1 ... [[user@]host2:]file2

scp de yüklüymüş. Eğer versiyon sormayı bilmiyorsak ya da böyle birşey mümkün değilse sadece komutu yazabiliriz. Bize seçenekleri sunacaktır. Bu ilgili programın yüklü olduğuna işarettir.

1.4. curl yükleme
[root@basecentos7min ~]# curl --version
curl 7.29.0 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.29.0 NSS/3.28.4 zlib/1.2.7 libidn/1.28 libssh2/1.4.3
Protocols: dict file ftp ftps gopher http https imap imaps ldap ldaps pop3 pop3s rtsp scp sftp smtp smtps telnet tftp
Features: AsynchDNS GSS-Negotiate IDN IPv6 Largefile NTLM NTLM_WB SSL libz unix-sockets

curl de kuruluymuş. Oh, ne ala! Minimal kuralım dedik ama içinde herşey var 🙂

1.5. unzip krulumu
[root@basecentos7min ~]# unzip
-bash: unzip: komut yok
[root@basecentos7min ~]# yum install unzip
......
.....
......
Kuruldu:
 unzip.x86_64 0:6.0-16.el7

Tamamlandı!

En sonunda kurulu olmayan birşey çıktı. yum install unzip komutu ile kuruyoruz. …. ile temsil edilen yerlerde kurulumla ilgili ekrana verilen bir çok bilgi bulunmaktadır, uzun olduğu için bu şekilde temsil ettik.

1.6. tar kurulumu
[root@basecentos7min ~]# tar --version
tar (GNU tar) 1.26
Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Written by John Gilmore and Jay Fenlason.

tar da kurulu.

1.7. wget kurulumu
[root@basecentos7min ~]# wget
-bash: wget: komut yok
[root@basecentos7min ~]# yum install wget
........
........
Kuruldu:
 wget.x86_64 0:1.14-15.el7

Tamamlandı!
[root@basecentos7min ~]# wget
wget: URL kayıp
Kullanımı: wget [SEÇENEK]... [URL]...

Daha fazla seçenek için `wget --help' yazın.
1.8. OpenSSL
[root@basecentos7min ~]# openssl
OpenSSL> quit

OpenSSL de kuruluymuş, quit ile çıkyoruz.

1.9. Python 2.7.X
[root@basecentos7min ~]# python -V
Python 2.7.5

Python da kuruluymuş.

1.10. Java kurulumu
[root@basecentos7min ~]# yum install java
........
.......
 xorg-x11-font-utils.x86_64 1:7.5-20.el7
 xorg-x11-fonts-Type1.noarch 0:7.5-9.el7

Tamamlandı!

[root@basecentos7min ~]# java -version
openjdk version "1.8.0_144"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_144-b01)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.144-b01, mixed mode)

java 1.8.0 kuruldu.

1.11. ssh kurulumu
[root@basecentos7min ~]# ssh
usage: ssh [-1246AaCfGgKkMNnqsTtVvXxYy] [-b bind_address] [-c cipher_spec]
      [-D [bind_address:]port] [-E log_file] [-e escape_char]
      [-F configfile] [-I pkcs11] [-i identity_file]
      [-J [user@]host[:port]] [-L address] [-l login_name] [-m mac_spec]
      [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port] [-Q query_option] [-R address]
      [-S ctl_path] [-W host:port] [-w local_tun[:remote_tun]]
      [user@]hostname [command]

ssh kurulu zaten.

1.12. ntp kurulumu (vi, vim vb.’ de olur tecihe kalmış)

Cluster’ın birbiri ile senkronize olması için ntp kuruyoruz.

[root@basecentos7min ~]# systemctl status ntpd.service
Unit ntpd.service could not be found.
[root@basecentos7min ~]# yum install ntp
.................
................
Tamamlandı!
[root@basecentos7min ~]# systemctl enable ntpd.service
[root@basecentos7min ~]# systemctl status ntpd.service
● ntpd.service - Network Time Service
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ntpd.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: inactive (dead)
[root@basecentos7min ~]# systemctl is-enabled ntpd.service
enabled

Önce var mı diye kontrol ettik. ntpd.service couldn’t be found dedi. Sonra kurduk, sonrasında da enable dedik.

2. Tavsiye Edilen Programlar

2.1. nano kurulumu
[root@basecentos7min ~]# nano
-bash: nano: komut yok
[root@basecentos7min ~]# yum install nano
....
.....
Tamamlandı!

[root@basecentos7min ~]# nano --version
 GNU nano sürüm numarası: 2.3.1 (04:47:52, Jun 10 2014 tarihinde derlendi)
 (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
E-Posta: nano@nano-editor.org  Web: http://www.nano-editor.org/
 Derleme seçenekleri: --enable-color --enable-extra --enable-multibuffer --enable-nanorc --enable-utf8
2.2. curl kurulumu

VMware tools kurulumu için gerekli.

[root@basecentos7min ~]#yum install curl
2.3. net-tools kurulumu

VMware tools kurulumu için gerekli.

[root@basecentos7min ~]# yum install net-tools
2.4. perl kurulumu

VMware tools kurulumu için gerekli.

[root@basecentos7min ~]# yum install perl


Yazar Hakkında
Toplam 177 yazı
Erkan ŞİRİN
Erkan ŞİRİN
10 yılı aşkın süredir yurtiçi ve yurtdışında sektörde büyük veri mühendisliği, platform yönetimi ve makine öğrenmesi ile ilgili çalışmalar yürütmekte ve aynı zamanda birçok kurum ve şirkete danışmanlık ve eğitimler vermektedir. Çalışma alanları: Data ve MLOps platformları, gerçek zamanlı veri işleme, değişen veriyi yakalama (CDC) ve Lakehouse.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara