Spark Dataframe İçindeki Kategorik Nitelikleri Otomatik Olarak Seçmek

Merhaba. Spark dataframe ile çalışırken zaman zaman içindeki kategorik değişkenleri seçeriz. Özellikle makine öğrenmesi öncesinde veri hazırlığı aşamasında bunu mutlaka yapmalıyız. Çünkü kategorik nitelikler veri hazırlığı sürecinde stringIndexer, OneHotEncoder gibi daha farklı aşamalardan geçer. Bu yazımızda Spark dataframe içindeki nitelikleri kategorik ve nümerik olarak ayırt eden ve iki farklı liste içinde bunları toplayan spark kodlarını yazacağız.

Benim yaptığım çalışma esnasında kullandığım ortam bilgileri:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit Pro

IDE: Intellij IDEA Community Edition

Spark 2.3.1

Dil: Scala 2.11

Kütüphaneler:

import org.apache.spark.sql.types._
import org.apache.spark.sql.{Column, DataFrame, Dataset , SparkSession, functions => F}
import org.apache.log4j.{Level, Logger}

Log seviyesini ERROR yapalım. Böylelikle bilgi logları arasında sonuçlarımızı kaybetmeyiz.

Logger.getLogger("org").setLevel(Level.ERROR)

SparkSession ve Context:

val spark = SparkSession.builder()
   .appName("Kategorik ve Nümerik Nitelikleri Ayırma").master("local[*]")
   .config("spark.driver.memory", "2g")
   .config("spark.executor.memory", "4g")
   .config("spark.sql.codegen.wholeStage", "false")
   .getOrCreate()
val sc = spark.sparkContext
  import spark.implicits._

Dataframe oluşturma:

val hastalarDF = Seq(
   (8, "Ali",98.3,"KBB"),
   (64, "Mehmet",78.4,"GÖZ"),
   (27, "Cemal",69.9,"CERRAHİ"),
   (53, "Eyüp",78.4,"CİLDİYE"),
   (33, "Simge",69.9,"GÖĞÜS")
  ).toDF("yas", "isim","deger","birim")

Oluşturuduğumuz dataframe’e göz atma:

hastalarDF.show()

Sonuç:

+---+------+-----+-------+
|yas| isim|deger| birim|
+---+------+-----+-------+
| 8|  Ali| 98.3|  KBB|
| 64|Mehmet| 78.4|  GÖZ|
| 27| Cemal| 69.9|CERRAHİ|
| 53| Eyüp| 78.4|CİLDİYE|
| 33| Simge| 69.9| GÖĞÜS|
+---+------+-----+-------+

Yukarıda iki tane kategorik (isim ve birim), iki tane de nümerik (yas ve deger) nitelik var. Bunları aslında elimizle de yazarız ancak nitelik sayısı çoğaldığında bunu elle yapmak kolay olmayabilir. Bu sebeple şimdi yazacağımız fonksiyon işimizi kolaylaştıracaktır.

Kategorik ile nümerik nitelikleri ayıran fonksiyon:

def identifyCategoricAndNumeric(df: DataFrame): (Array[String], Array[String]) = {

   var categoricCols = Array[String]()
   var numericCols = Array[String]()
   for (col <- df.columns){
    if(df.schema(col).dataType == StringType){
     categoricCols = categoricCols :+ col
    }else{
     numericCols = numericCols :+ col
    }
   }

   (categoricCols, numericCols)
  }

Yukarıda yapılan işlem çok basit. Parametre olarak ilgili dataframe’i alıyoruz, sütunları içinde for döngüsü ile dolaşıyoruz. Her bir sütunun veri tipinin StringType olup olmadığını kontrol ediyoruz. Kontrolden geçenleri iki farklı liste içinde biriktiriyoruz. Sonuç olarak bu iki listeyi demet (categoricCols, numericCols) şeklinde döndürüyoruz.

Şimdi bu fonksiyonu dataframe üzerinde uygulayalım.

val (kategorik, numerik) = identifyCategoricAndNumeric(hastalarDF)

Yukarıda bir fonksiyondan dönen iki listeyi (array) iki değişkende tuttuk. Şimdi bunları yazdırıp bakalım fonksiyonumuz doğru çalışmış mı?

println("\nKategorik nitelikler:")
  kategorik.foreach(println(_))
  println("\nNümerik nitelikler:")
  numerik.foreach(println(_))

Sonuç:

Kategorik nitelikler:
isim
birim

Nümerik nitelikler:
yas
deger

Evet sonuç beklediğimiz gibi. Kategorik ve nümerik nitelik isimlerini iki farklı listede topladık. Peki bunun bize ne faydası var? Şu faydası var: makine öğrenmesinde veri hazırlığında nümerik ve kategorik niteliklere ayrı işlemler yapıyoruz. Bu aşamalarda ve modelin tekrar tekrar denenmesi aşamalarında kolaylık sağlıyor. Bazen yeni modeli farklı niteliklerle denemek isteyebiliyoruz. Örneğin çoklu lineer regresyonda geriye doğru eleme yönteminde.

Hoşçakalın…

Yazar Hakkında
Toplam 176 yazı
Erkan ŞİRİN
Erkan ŞİRİN
10 yılı aşkın süredir yurtiçi ve yurtdışında sektörde büyük veri mühendisliği, platform yönetimi ve makine öğrenmesi ile ilgili çalışmalar yürütmekte ve aynı zamanda birçok kurum ve şirkete danışmanlık ve eğitimler vermektedir. Çalışma alanları: Data ve MLOps platformları, gerçek zamanlı veri işleme, değişen veriyi yakalama (CDC) ve Lakehouse.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara