Apache Spark ile Parquet Formatında Veri Yazma ve Okuma (Scala)

Merhaba. Bu yazımızda Apache Spark ile csv uzantılı bir veri dosyasını okuyup parquet uzantılı olarak diske kaydedeceğiz ve kaydettiğimiz parquet dosyasını tekrar Spark ile okuyacağız. Spark, birçok formatta veriyi okuyup yazabiliyor. Parquet, csv dosyalarına göre daha az yer kapladığı gibi okuma performansı da daha yüksek. Ayrıca okuma yaparken inferSchema veya header gibi ilave seçenekler kullanmıyoruz. Bu bilgiyi parquet formatından alıyor. Bu kısa açıklamadan sonra uygulamaya geçebiliriz. Uygulama esnasında kullanacağımız veri setini buradan edinebilirsiniz.

Benim yaptığım çalışma esnasında kullandığım ortam bilgileri:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit Pro

IDE: Intellij IDEA Community Edition

Spark 2.3.1

Dil: Scala

Kodlara buradan erişebilirsiniz.

Kütüphaneler:

import org.apache.log4j.{Logger, Level}
import org.apache.spark.sql.SparkSession

SparkSession:

Logger.getLogger("org").setLevel(Level.ERROR) // prevent info logs

  val spark = SparkSession.builder()
   .master("local[4]")
   .appName("ReadFromParquet")
   .config("spark.driver.memory","2g")
   .config("spark.executor.memory","4g")
   .getOrCreate()

Csv kaynağından veri okuma:

// read from csv
 val df = spark.read.format("csv")
  .option("header","true")
  .option("inferSchema","true")
  .option("sep",";")
  .load("D:\\Datasets\\OnlineRetail.csv")

Okuduğumuz csv dosyasına göz atma:

// show csv read data
  df.show()

Çıktı:

+---------+---------+--------------------+--------+---------------+---------+----------+--------------+
|InvoiceNo|StockCode|     Description|Quantity|  InvoiceDate|UnitPrice|CustomerID|    Country|
+---------+---------+--------------------+--------+---------------+---------+----------+--------------+
|  536365|  85123A|WHITE HANGING HEA...|    6|1.12.2010 08:26|   2,55|   17850|United Kingdom|
|  536365|  71053| WHITE METAL LANTERN|    6|1.12.2010 08:26|   3,39|   17850|United Kingdom|
|  536365|  84406B|CREAM CUPID HEART...|    8|1.12.2010 08:26|   2,75|   17850|United Kingdom|
|  536365|  84029G|KNITTED UNION FLA...|    6|1.12.2010 08:26|   3,39|   17850|United Kingdom|
|  536365|  84029E|RED WOOLLY HOTTIE...|    6|1.12.2010 08:26|   3,39|   17850|United Kingdom|
|  536365|  22752|SET 7 BABUSHKA NE...|    2|1.12.2010 08:26|   7,65|   17850|United Kingdom|
|  536365|  21730|GLASS STAR FROSTE...|    6|1.12.2010 08:26|   4,25|   17850|United Kingdom|
|  536366|  22633|HAND WARMER UNION...|    6|1.12.2010 08:28|   1,85|   17850|United Kingdom|
|  536366|  22632|HAND WARMER RED P...|    6|1.12.2010 08:28|   1,85|   17850|United Kingdom|
|  536367|  84879|ASSORTED COLOUR B...|   32|1.12.2010 08:34|   1,69|   13047|United Kingdom|
|  536367|  22745|POPPY'S PLAYHOUSE...|    6|1.12.2010 08:34|   2,1|   13047|United Kingdom|
|  536367|  22748|POPPY'S PLAYHOUSE...|    6|1.12.2010 08:34|   2,1|   13047|United Kingdom|
|  536367|  22749|FELTCRAFT PRINCES...|    8|1.12.2010 08:34|   3,75|   13047|United Kingdom|
|  536367|  22310|IVORY KNITTED MUG...|    6|1.12.2010 08:34|   1,65|   13047|United Kingdom|
|  536367|  84969|BOX OF 6 ASSORTED...|    6|1.12.2010 08:34|   4,25|   13047|United Kingdom|
|  536367|  22623|BOX OF VINTAGE JI...|    3|1.12.2010 08:34|   4,95|   13047|United Kingdom|
|  536367|  22622|BOX OF VINTAGE AL...|    2|1.12.2010 08:34|   9,95|   13047|United Kingdom|
|  536367|  21754|HOME BUILDING BLO...|    3|1.12.2010 08:34|   5,95|   13047|United Kingdom|
|  536367|  21755|LOVE BUILDING BLO...|    3|1.12.2010 08:34|   5,95|   13047|United Kingdom|
|  536367|  21777|RECIPE BOX WITH M...|    4|1.12.2010 08:34|   7,95|   13047|United Kingdom|
+---------+---------+--------------------+--------+---------------+---------+----------+--------------+
only showing top 20 rows

Gayet güzel okundu. Şimdi bu df’i parquet formatında diske yazalım:

// save df as parquet
  df // df to write
   .coalesce(1) // as a 1 partition not many
   .write // write
   .mode("overwrite") // do I overwrite: yes
   .parquet("D:\\Datasets\\OnlineRetailParquet") // where to write (need to write permission)

Yazdığımızı okuyalım:

// read from parquet
  val df_parquet = spark.read.format("parquet")
   .load("D:\\Datasets\\OnlineRetailParquet")

Okuduğumuzu görelim:

// show parquet read data
 df_parquet.show()

Çıktı:

+---------+---------+--------------------+--------+---------------+---------+----------+--------------+
|InvoiceNo|StockCode|     Description|Quantity|  InvoiceDate|UnitPrice|CustomerID|    Country|
+---------+---------+--------------------+--------+---------------+---------+----------+--------------+
|  536365|  85123A|WHITE HANGING HEA...|    6|1.12.2010 08:26|   2,55|   17850|United Kingdom|
|  536365|  71053| WHITE METAL LANTERN|    6|1.12.2010 08:26|   3,39|   17850|United Kingdom|
|  536365|  84406B|CREAM CUPID HEART...|    8|1.12.2010 08:26|   2,75|   17850|United Kingdom|
|  536365|  84029G|KNITTED UNION FLA...|    6|1.12.2010 08:26|   3,39|   17850|United Kingdom|
|  536365|  84029E|RED WOOLLY HOTTIE...|    6|1.12.2010 08:26|   3,39|   17850|United Kingdom|
|  536365|  22752|SET 7 BABUSHKA NE...|    2|1.12.2010 08:26|   7,65|   17850|United Kingdom|
|  536365|  21730|GLASS STAR FROSTE...|    6|1.12.2010 08:26|   4,25|   17850|United Kingdom|
|  536366|  22633|HAND WARMER UNION...|    6|1.12.2010 08:28|   1,85|   17850|United Kingdom|
|  536366|  22632|HAND WARMER RED P...|    6|1.12.2010 08:28|   1,85|   17850|United Kingdom|
|  536367|  84879|ASSORTED COLOUR B...|   32|1.12.2010 08:34|   1,69|   13047|United Kingdom|
|  536367|  22745|POPPY'S PLAYHOUSE...|    6|1.12.2010 08:34|   2,1|   13047|United Kingdom|
|  536367|  22748|POPPY'S PLAYHOUSE...|    6|1.12.2010 08:34|   2,1|   13047|United Kingdom|
|  536367|  22749|FELTCRAFT PRINCES...|    8|1.12.2010 08:34|   3,75|   13047|United Kingdom|
|  536367|  22310|IVORY KNITTED MUG...|    6|1.12.2010 08:34|   1,65|   13047|United Kingdom|
|  536367|  84969|BOX OF 6 ASSORTED...|    6|1.12.2010 08:34|   4,25|   13047|United Kingdom|
|  536367|  22623|BOX OF VINTAGE JI...|    3|1.12.2010 08:34|   4,95|   13047|United Kingdom|
|  536367|  22622|BOX OF VINTAGE AL...|    2|1.12.2010 08:34|   9,95|   13047|United Kingdom|
|  536367|  21754|HOME BUILDING BLO...|    3|1.12.2010 08:34|   5,95|   13047|United Kingdom|
|  536367|  21755|LOVE BUILDING BLO...|    3|1.12.2010 08:34|   5,95|   13047|United Kingdom|
|  536367|  21777|RECIPE BOX WITH M...|    4|1.12.2010 08:34|   7,95|   13047|United Kingdom|
+---------+---------+--------------------+--------+---------------+---------+----------+--------------+
only showing top 20 rows

Dosya büyüklüğü kontrolü yaptığımızda csv uzantılı dosya  45.024 KB yer kaplarken parquet dosyasının 3.446 KB yer kapladığını görüyoruz. Aynı bilgi bu kadar küçük bir dosyada nasıl saklanır gerçekten çok şaşırtıcı bir durum. Bu yazımızda bu kadar. Hoşçakalın…

Yazar Hakkında
Toplam 177 yazı
Erkan ŞİRİN
Erkan ŞİRİN
10 yılı aşkın süredir yurtiçi ve yurtdışında sektörde büyük veri mühendisliği, platform yönetimi ve makine öğrenmesi ile ilgili çalışmalar yürütmekte ve aynı zamanda birçok kurum ve şirkete danışmanlık ve eğitimler vermektedir. Çalışma alanları: Data ve MLOps platformları, gerçek zamanlı veri işleme, değişen veriyi yakalama (CDC) ve Lakehouse.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara