Docker Sık Kullanılan Komutlar-2

Merhabalar serinin 2. yazısında sık kullandığım docker komutlarını eklemeye devam ediyorum. İlk yazıya buradan erişebilirsiniz.

 1. Docker Network Kavramı
 2. Docker Container IP Adresini Öğrenmek
 3. Docker Network (Sanal Ağ) Oluşturmak
 4. Docker Network Listeleme
 5. Docker Network Bilgilerini İnceleme
 6. Çalışan Bir Docker Container’ı Bir Network’e Bağlamak
 7. Docker Container Adını Değiştirmek
 8. Askıda Kalan Imajları Silmek
 9. Docker’ı sudo ile çalıştırmaktan kurtulmak – docker without sudo
 10. Alpine container sürekli çalışsın
 11. Alpine container paket yükleme
 12. Container’dan ana makine servislerine ulaşmak

1. Docker Network Kavramı

Her docker container doğduğunda otomatik olarak bir sanal ağa bağlanır. Bu sanal ağ türü “bridge network”tür. Aynı sanal ağda bulunan tüm container’lar port numarası bildirmeksizin birbirleri ile görüşürler. Benim tarzım bir uygulamaya ait tüm container’ları aynı ağa bağlamak.

2. Docker Container IP Adresini Öğrenmek

sudo docker container inspect --format '{{ .NetworkSettings.IPAddress }}' f1ae

3. Docker Network (Sanal Ağ) Oluşturmak

sudo docker network create erkan_vn
Çıktı:
bcec51e1e0aba7092d359944898a08bc5cb621900bf830d8b1c3ff4fddb5679c

4. Docker Network Listeleme

sudo docker network ls
Örnek çıktı:
NETWORK ID     NAME        DRIVER       SCOPE
756b8bea1d7e    bridge       bridge       local
2019947744f4    dude        bridge       local
bcec51e1e0ab    erkan_vn      bridge       local
2955cb5bab0c    host        host        local
6c3283b3f616    my_app_net     bridge       local
36691f70dc54    none        null        local

5. Docker Network Bilgilerini İnceleme

sudo docker network inspect erkan_vn
Çıktı:
[
  {
    "Name": "erkan_vn",
    "Id": "bcec51e1e0aba7092d359944898a08bc5cb621900bf830d8b1c3ff4fddb5679c",
    "Created": "2019-05-01T15:08:39.358563898+03:00",
    "Scope": "local",
    "Driver": "bridge",
    "EnableIPv6": false,
    "IPAM": {
      "Driver": "default",
      "Options": {},
      "Config": [
        {
          "Subnet": "172.20.0.0/16",
          "Gateway": "172.20.0.1"
        }
      ]
    },
    "Internal": false,
    "Attachable": false,
    "Ingress": false,
    "ConfigFrom": {
      "Network": ""
    },
    "ConfigOnly": false,
    "Containers": {},
    "Options": {},
    "Labels": {}
  }
]

6. Çalışan Bir Docker Container’ı Bir Network’e Bağlamak

sudo docker network connect erkan_vn webhost

Önce network adı sonra container adı veya ip numarası

7. Docker Container Adını Değiştirmek

docker rename <container_id> <yeni_isim>
Örnek:
sudo docker rename ad0 elasticsearch

8. Askıda Kalan Imajları Silmek

Bazı imajlar tam olarak oluşmaz ve bir id isim alamadan havada kalır. Normalde bir imajı sudo docker image rm <image_id> ile silebilirken image_id alamayan bu tür imajları temizlemek için özel bir komut gerekir.

sudo docker image ls
REPOSITORY     TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
erkan/simpleweb   latest       f058d31296a5    15 minutes ago   118MB
<none>       <none>       885492019721    About an hour ago  878MB
erkan/redis     latest       127a6d63841b    4 hours ago     108MB
<none>       <none>       d4d6c3d0352d    5 hours ago     8.55MB
redis        latest       7eed8df88d3b    3 days ago     98.2MB
node        alpine       b7dc3fe8d4f8    9 days ago     115MB
alpine       latest       e7d92cdc71fe    6 weeks ago     5.59MB
busybox       latest       6d5fcfe5ff17    2 months ago    1.22MB
hello-world     latest       fce289e99eb9    14 months ago    1.84kB
node        6.14        5cf367ab9117    15 months ago    878MB

Yukarıda gördüğümüz gibi <none> olan imajlar var bunları nasıl kadırırız?

sudo docker rmi $(sudo docker images --filter "dangling=true" -q --no-trunc)

Sonuç:
Deleted: sha256:885492019721e918cffdade4963a73036b42174f793ddb20f54ed611aa047b81
Deleted: sha256:996806714a84be0d98bd684b17e73015e15c73eb674923e8f53279f3e0d3ea2a
Deleted: sha256:3b33784c5fad1fc4a19034cce166e4767b6c86f7a5160a7417729e38ccc45ab0
Deleted: sha256:d4d6c3d0352d840218f727bbaf84c11891838638fac868c592f4ea5d90bfd978

Sonucu kontrol edelim:

 sudo docker image ls
[sudo] password for murat:
REPOSITORY     TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
erkan/simpleweb   latest       f058d31296a5    26 minutes ago   118MB
erkan/redis     latest       127a6d63841b    4 hours ago     108MB
redis        latest       7eed8df88d3b    3 days ago     98.2MB
node        alpine       b7dc3fe8d4f8    9 days ago     115MB
alpine       latest       e7d92cdc71fe    6 weeks ago     5.59MB
busybox       latest       6d5fcfe5ff17    2 months ago    1.22MB
hello-world     latest       fce289e99eb9    14 months ago    1.84kB
node        6.14        5cf367ab9117    15 months ago    878MB

9. Docker’ı sudo ile çalıştırmaktan kurtulmak

Eğer docker’ı sudo ile çalıştıracak şekilde kurmuşsanız ve python sanal ortamında bunu denerseniz sudo komutunun orada çalışmadığını fark edeceksiniz. Bunun çözümü kullanıcıyı docker grubuna eklemek (Docker kurulurken oluşuyor). Dikkat edin docker grubuna eklediğiniz kullanıcı sudo yetkisine sahip olacaktır.

# erkan kullanıcısını docker grubuna ekle
erkan@ubuntu-desktop:~$ usermod -aG docker erkan

Eğer sanal makine kullanıyorsanız makinenizi yeniden başlatın.

10. Alpine Container paket yükleme

Alpine çok sık kullanılan bir imaj. Bu imaja zaman zaman ilave paketler yüklememiz gerekebilir. Aşağıda curl örneği verilmiştir.

apk add curl

11. Alpine container sürekli çalışsın

Alpine imajı çok yaygın bir baz imajdır. Tek başına bir alpine yaratayım küçük bir işletim sistemi olarak biraz oynayım derseniz yaratmanızla konteynerın kapanması bir olur. Aşağıdaki örnek gibi:

docker run -d alpine

docker ps
CONTAINER ID  IMAGE     COMMAND         CREATED    STATUS    PORTS                    NAMES

docker ps -a
CONTAINER ID  IMAGE     COMMAND         CREATED     STATUS           PORTS                    NAMES
77ecc16ac07d  alpine    "/bin/sh"        10 seconds ago  Exited (0) 8 seconds ago                        mystifying_ellis

Eğer alpine yaratınca sürekli çalışsın istiyorsak komuta bir kaç option girerek bunu sağlayabiliriz.

docker container run -it -d alpine /bin/sh

docker ps
CONTAINER ID  IMAGE     COMMAND         CREATED     STATUS     PORTS                    NAMES
0c2c7a3b07a4  alpine    "/bin/sh"        4 seconds ago  Up 3 seconds                        strange_albattani

12. Alpine container paket yüklemek

apk add curl

13. Container’dan ana makine servislerine ulaşmak

Bir konteyner yarattınız ancak ana makinenizde bir servis ile görüşemiyorsunuz. Konteyner’ın ana makine servisleri ile görüşmesini istiyorsak host network’e bağlamak yeterli olacaktır. Aşağıda curl ile ana makinede çalışan bir gitea reposuna netcat ve curl ile erişim örneği verilmiştir.

# Create alpine container attached to host network
 docker container run --network host -it -d alpine /bin/sh

# Connect to container
 docker exec -it a7a sh

# Install curl and netcat
apk add netcat-openbsd curl

# Check IP addresses
ip a

# netcat test
 nc -vt 10.0.2.15 3000
Connection to 10.0.2.15 3000 port [tcp/*] succeeded!

# curl test
/ # curl 10.0.2.15:3000 | grep VBO
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 10289  0 10289  0   0 1150k   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1255k
    <title> Gitea: VBO </title>
    <link rel="fluid-icon" href="/img/gitea-lg.png" title="Gitea: VBO">
    <meta property="og:title" content="Gitea: VBO">
<meta property="og:site_name" content="Gitea: VBO" />
                    Gitea: VBO

 

Yazar Hakkında
Toplam 177 yazı
Erkan ŞİRİN
Erkan ŞİRİN
10 yılı aşkın süredir yurtiçi ve yurtdışında sektörde büyük veri mühendisliği, platform yönetimi ve makine öğrenmesi ile ilgili çalışmalar yürütmekte ve aynı zamanda birçok kurum ve şirkete danışmanlık ve eğitimler vermektedir. Çalışma alanları: Data ve MLOps platformları, gerçek zamanlı veri işleme, değişen veriyi yakalama (CDC) ve Lakehouse.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara