Anasayfa / Program/Sorgulama Dilleri / Python (Sayfa 5)

Python

Iris Verisi ile Sınıflandırma Alıştırması (Python Scikit-Learn)

Meşhur iris verisinden daha önce bir yazımızda bahsetmiştik. Bu yazımızda iris veri seti ile Python scikit-learn kütüphanesini kullanarak basit bir sınıflandırma çalışması yapacağız. Bu alıştırmada iris çiçeğinin alt ve üst yaprak genişlik ve uzunluklarını kullanarak çiçeğin üç türünden hangisine ait …

Daha Fazlası >>

Support Vector Machine (SVM) ile Sınıflandırma: Python Örnek Uygulaması

Sınıflandırma notları serimize devam ediyoruz. Support Vector Machine (Destek Vektör Makinesi desek nasıl durur bilmiyorum) sınıflandırma için kullanılan yöntemlerden birisidir.  Temel olarak iki sınıfı bir doğru veya düzlem ile birbirinden ayırmaya çalışır. Bu ayırmayı da sınırdaki elemanlara göre yapar. Kütüphaneleri …

Daha Fazlası >>

K En Yakın Komşu (K-Nearest Neighbor) Sınıflandırma: Python Örnek Uygulama

Sınıflandırma notları serimize devam ediyoruz. Sınıflandırma ve k en yakın komşu teorisinden daha önce bahsetmiştik. Özet olarak tekrar bir üzerinden geçelim. Sınıflandırmada bildiğimiz gibi eğittiğimiz bir model kullanarak hedef niteliğini bilmediğimiz ancak elimizde özellikleri olan bir nesnenin hangi sınıfa dahil …

Daha Fazlası >>

Lojistik Regresyon (Logistic Regression Classification) ile Sınıflandırma: Python Örnek Uygulaması

Sınıflandırma notlarımıza Lojistik Regresyon ile devam ediyoruz. Daha önce teorisinden bahsettiğimiz lojistik regresyonun Python uygulamasını yapacağız. Kütüphaneleri indirelim, çalışma dizinini ayarlayalım ve veri setimizi görelim. Veri setini buradan indirebilirsiniz. import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import pandas as …

Daha Fazlası >>

Random Forest Regresyon: Python Örnek Uygulaması

Random forest regresyon birden fazla karar ağacını kullanarak daha uyumlu modeller üreterek isabetli tahminlerde bulunmaya yarayan bir regresyon modelidir. Karar ağaçlarını kullandığı için kesiklidir. Yani belli bir aralıkta istenen tahminler için aynı sonuçları üretir. Bu yazımızda Python ile basit bir …

Daha Fazlası >>

Karar Ağacı ile Regresyon (Decision Tree Regression): Python Örnek Uygulama

Karar ağaçlarını sınıflandırma ve regresyon olarak ikiye ayırabiliriz. Karar ağacı regresyonu özetle şu işi yapıyor: Bağımsız değişkenleri bilgi kazancına göre aralıklara ayırıyor. Tahmin esnasında bu aralıktan bir değer sorulduğunda cevap olarak bu aralıktaki (eğitim esnasında öğrendiği) ortalamayı söyleyiveriyor. Bu sebeple karar …

Daha Fazlası >>

Support Vector Regression (SVR): Python ile Uygulama

Bu yazımızda polinom regresyonda kullandığımız veri seti üzerinde SVR uygulayacağız. Dilimiz Python olacak. Kütüphaneleri İndirme, Çalışma Diznini Ayarlama ve Veri Setini İndirme Veriyi buradan indirebilirsiniz. import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import pandas as pd import os os.chdir('Sizin_Calisma_Dizniniz') …

Daha Fazlası >>

Polinom Regresyon: Python ile Uygulama-1

Basit ve çoklu lineer regresyonda bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişki doğrusaldı. Ancak gerçek hayatta bazı durumlarda değişkenler arası ilişki doğrusal olmayabilir. Böyle durumlarda ilişkiyi modellemek için Polinom Regresyon kullanılabilir. Basit lineer regresyon eşitliği: y = c + bX …

Daha Fazlası >>

Çoklu Regresyon (Multiple Regression): Python ile Uygulama-2

Python ile çoklu lineer regresyon yazımıza devam ediyoruz. Geçen yazıda veri setini eğitim ve test olmak üzere ayırmıştık. Bu yazımızda makinemizi oluşturup eğiteceğiz. Yine scikit-learn linear_model kütüphanesinden LinearRegression sınıfını kullanacağız. Çoklu Lineer Modeli Eğitmek from sklearn.linear_model import LinearRegression regressor = …

Daha Fazlası >>