R Kare ve Düzeltilmiş R Kare

Regresyon notlarımızda bahsettiğimiz gibi regresyon eğrisi temsil ettiği noktalara olabildiğince en yakından geçmeye çalışıyordu. Bunun için her bir noktanın eğriye olan uzaklığı hesaplanıyor ve toplam mesafeyi en küçük kılan doğru regresyon doğrusu oluyordu.


Yukarıda kazanç ve tecrübe arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafik bulunuyor. Bu grafiğe göre tecrübe arttıkça kazanç da artıyor görünüyor. Grafiğe bakarak doğrusal regresyon formülümüzü şu şekilde yazabiliriz:
Kazanç = Sabit + β x Tecrübe

Kazanç hedef/bağımlı değişken (y), Tecrübe ise bağımsız değişken X. Yani burada tecrübeye dayanarak bir meslek erbabının kazancı tahmin edilmeye çalışıyor. Günlük hayattan edindiğimiz tecrübelere göre de bunu kolaylıkla anlayabiliriz. Avukat, doktor, danışman vb. bir meslek erbabı tecrübesi arttıkça daha fazla kazanmaktadır. Formüldeki Sabit ise hiç tecrübeli olmasa bile bu meslek erbabının belli bir kazanca sahip olduğunu gösterir.

Şimdi bu doğrunun noktalara en yakın bir doğrultuda geçmesi gerektiğini söylemiştik. Bunu sağlamak için noktaların doğruya olan uzaklığını hesaplıyoruz. Bu uzaklığın en az olduğu doğru, regresyon doğrusunu oluşturuyor. Bu uzaklığın minimum olmasını sağlayan yöntem ise en küçük kareler yöntemidir.

yi değeri ile tahmin edilen yi^ değeri arasındaki mesafelerin karelerinin toplamının en düşük olduğu eğri (doğru denklemi) regresyon eğrisidir. Burada işe karelerin karışmasının sebebi eksi değerlerden kurtulmaktır. Bunun başka bir yolu da mutlak değer almaktır. Doğruya isabet edemeyen her noktaya atık diyoruz. Aslında tüm noktalar doğru üzerine denk gelseydi mükemmel bir resgresyon eğrisi olacaktı ancak bu fiiliyatta pek mümkün olmaz. Bu nedenle eğriye denk gelmeyen her nokta bizim için atıktır (residual). Bu artıkların karelerinin toplamına Atıkların Karelerinin Toplamı (AKT) diyelim ve şöyle formülüze edelim:

Atıkların Kareler Toplamı (AKT) = TOPLAM(yi – yi^)2

Şimdi bir de her bir veri noktası acaba ortalamaya ne kadar uzaklıkta ona da bir bakalım.

Her bir noktanın ortalamaya uzaklığının karesine de Ortalamaya Uzaklığın Kareler Toplamı (OUKT) diyelim.
Ortalamaya Uzaklığın Kareler Toplamı (OUKT) = TOPLAM(yi – ȳ)2

R2 ise bu iki değerden faydalanılarak hesaplanır.

R2 = 1 - (AKT/OUKT)

Artıkların toplamının ortalamaların toplamına olan oranı ne kadar küçük ise R2 o kadar yüksek olacaktır.

R2‘ın yüksek olması regresyon model uyumunun iyi olduğunu gösterir. Yukarıda da söylediğimiz gibi tüm noktalar regresyon doğrusu üzerinde olsaydı mükemmel bir modelimiz olurdu. Tüm noktalar doğru üzerinde olduğunda Artıkların Kareler Toplamı (AKT) sıfır olacağından R2‘e de 1’e eşit olacak ve alabileceği en yüksek değeri alacaktır.

Peki ya düzeltilmiş R Kare ?

Yukarıda basit regresyon (tek bağımsız değişkenli) üzerinden örnek verdik. Ancak gerçek hayatta bağımlı değişkeni etkileyen birden fazla bağımlı değişken vardır. Regresyon iyilik uyum indeksi (goodness of fit) olarak R2 kullandığımızda artıkların toplam karesi ne kadar düşük olursa uyum o kadar yüksek oluyor. Ancak bağımsız değişken sayısı arttıkça payda düşmeye devam edecektir. Böylelikle  R2 düşmeyecek ve ne kadar çok değişken modele katılırsa o kadar yüksek bir uyum ortaya çıkacaktır. Acaba gerçekte de öyle mi? Model karmaşıklığını azaltmak ve anlaşılabilir, yorumlanabilir (interpretable) modeller oluşturmak için hedef değişkene etkisi olmayan, az olan, etkisi ihmal edilebilen değişkenler modele dahil edilmez ve kafalar bulandırılmaz. Bu sebeple iyilik uyum indeksi kullanırken R2 geliştirerek düzeltilmiş R2 kullanılmaktadır. Düzeltilmiş R2 ‘nin R2 ‘den farkı gereksiz eklenen bağımsız değişkenleri cezalandırıyor olmasıdır. Formülde bunun nasıl olduğunu görelim:


p: bağımsız değişken sayısı, n: örneklem büyüklüğü

Aslında formüldeki 1 – R2 , artıklar kareler toplamının ortalamaya uzaklıklar kareler toplamına oranıdır (AKT/OUKT). Bu oran zaten R2 ‘nin temelini oluşturuyordu. Bu oran, başka bir oran ile çarpılarak düzeltilmiş sadece. O da örneklem büyüklüğü ve bağımsız değişken sayısının da içinde bulunduğu oran: (n-1)/(n-p-1). Formülde yeni orana dikkat edecek olursak n-1’in n-1’e bölümü 1’dir yani bir şeyi değiştirmez. Ancak paydada n’den değişken sayısı olan p çıkarılarak bu oranın 1’den büyük olması sağlanıyor. Oran 1’den fazla olacağı için Düzeltilmiş  R2 ‘yi azaltacaktır. İşte gereksiz değişkenler yüzünden model uyumunun cezalandırılması yoluyla elde edilen yeni uyum indeksi, düzeltilmiş  R2 ‘dir ve  R2 ‘den daha sağlıklı bir metrik, uyum indeksi oluşturur.

İyi kareler…

Yazar Hakkında
Toplam 177 yazı
Erkan ŞİRİN
Erkan ŞİRİN
10 yılı aşkın süredir yurtiçi ve yurtdışında sektörde büyük veri mühendisliği, platform yönetimi ve makine öğrenmesi ile ilgili çalışmalar yürütmekte ve aynı zamanda birçok kurum ve şirkete danışmanlık ve eğitimler vermektedir. Çalışma alanları: Data ve MLOps platformları, gerçek zamanlı veri işleme, değişen veriyi yakalama (CDC) ve Lakehouse.
Yorumlar (5 yorum)
MUHAMMED FURKAN GÜLŞEN
MUHAMMED FURKAN GÜLŞEN Yanıtla
- 13:54

Merhaba Hocam,

Elinize sağlık bilgilendirici bir yazı olmuş. Fakat bu konuyla ilgili aklıma takılan bir soru var. R’2 ve düzeltilmiş R’2 arasında ki farka bakarak model ile ilgili nasıl bir yorumda bulunuruz? Aradaki farkın büyümesi ve küçülmesi neyin göstergesidir?

    Erkan ŞİRİN
    Erkan ŞİRİN Yanıtla
    - 14:21

    Düzeltilmiş R2 daha küçük olma eğilimindedir, çünkü paydaya ceza koyuyoruz. İkisi genelde birbirine yakın olur. Düzeltilmiş R2 ile R2 arası açıldıkça gereksiz fazla değişken kullanıyorsunuz anlamında yorumlanabilir.

yavuz
yavuz Yanıtla
- 23:01

R2 regresyonunun sıfır olduğu şeklindeki boş hipotezini reddedebilir misiniz?

Veysel Aytekin
Veysel Aytekin Yanıtla
- 13:14

tesekkürler hocam, cok harika bir yazı

Münevver Çarban
Münevver Çarban Yanıtla
- 00:26

Hocam merhaba düzeltilmiş r2 de örneklem boyutunu nasıl buluyoruz yardımcı olur musunuz?
Mesela;
R2: 0,94
D.R2: 0,93
Açıklayıcı değişken: 3
Örneklem boyutu kaçtır ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara